Welkom by die Kingsway Bedieninge besprekingsbladsy
Ons sien baie daarna uit om u by een van ons opkomende dienste te verwelkom. Die bespreking van ‘n Sondagdiens sal reeds die voorafgaande Maandag oopmaak en sal oop bly tot die voorafgaande Donderdag om 16:00.
Sou u graag ‘n diens wil bywoon wil ons asb die volgende regulasies by u inskerp:

Regulasies en Riglyne:
● Betreding van die kerkperseel moet te alle tye gepaard gaan met die dra van ‘n gesigmasker.
● Sou u temperatuur lesing meer as 38grade wees, sal u vriendelik versoek word om nie die kerkgebou te betree nie. U sou egter steeds die aanlyndiens tuis kan volg op Facebook.
● Indien u ‘n verkeerde bespreking gemaak het, of vir enige rede u bespreking moet kanseleer, skakel asb die kerk kantoor om u daarmee behulpsaam te wees. Sodoende kan daardie sitplek weer beskikbaar gemaak word aan iemand anders.
● Ons versoek asb u samewerking deur by alle saniteringspunte u hande te reinig.
● Neem asb kennis dat daar tans geen Kinderkerk sal wees nie. Kinders wat hul ouers vergesel moet asb by die diensbespreking ingesluit wees en moet vir die duurte van die diens by hul ouers sit.
● Indien u ouer as 60 jaar is, wil ons graag aan die hand doen dat u die Woensdag middagdiens bywoon wat ons spesiaal vir die Senior Burgers aanbied. Dit vind om 14:00 plaas.
● Indien u by die aankoms-keuringsproses nie aan alle vereistes voldoen nie, sal ons u ongelukkig vriendelik versoek om die kerkperseel te verlaat en eerder die aanlyn diens te volg op ons facebook platvorm.
● Sou u enige van die volgende kondisies hê word daar ten strengste aanbeveel dat u ook eerder die aanlyndienste tuis volg. Diabetes, kroniese Longsiektes, gemiddelde tot ernstige Astma, Hart kondisies asook persone met ‘n lae Imuniteit, kroniese Nierkwale of enige Lewersiekte.
● Onthou asb om die digitale of uitgedrukte bevestiging van u diensbespreking saam te bring na die diens wat u bywoon.
● U moet asb u sitplekke vooraf bespreek, en sou u enigsins ‘n probleem ondervind kan u gerus die Kerkkantoor skakel vir hulp.

DIE 08:00 DIENS IS REEDS VOL BESPREEK.